Τα δείγματα των νερών είναι από τους Οικίσκους ελεύθερης διανομής που βρίσκονται στο Λιμάνι και την Χώρα  της Ίου.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τις αναλύσεις σε μορφή pdf.

7-2-2016 ΛΙΜΑΝΙ   7-2-2016 ΧΩΡΑ

Share