Για την πρόσβαση σας στην Εθνική Βάση Δεδομένων και για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου (φορείς, πολίτες, κλπ.)  για την λειτουργία της Μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ιητών καθώς και κάθε άλλης μονάδας σε όλη την Ελλάδα ακολουθήστε το παρακάτω link:

http://ypeka.plexscape.com

Share