ΦΑΞ: 2286092592

E-mail: limenikotameioiou@gmail.com                                                                              ΙΟΣ: 22/02/2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2286092610

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Για συνεδρίαση του Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου

ΠΡΟΣ: τους  συμβούλους  κ.κ.

 1. Μπουζαλάκο Θεοδόσιο
 2. Σακιριανό Ιωάννη Εκπρόσωπο Λιμεναρχείου Ίου
 3. Βαλμά Ουρανία
 4. Μπάτσαλη Ιωάννη
 5. Αστρατσανάκη Καλλιόπη
 6. Ρούσσο Ιάκωβο
 7. Ρούσσου Ευαγγελία
 8. Πατηνιώτη Ιωάννη
 9. Μάκκα Οδυσσέα
 10. Παπαδοπούλου Ευθαλία
 11. Γουόρκ Ανδρέα-Θεόδωρο
 12. Ψαρομήλιγκο Γεώργιο
 13. Μαράκη Βασίλειο
 14. Αρσενικό Νικόλαο

 

Σας προσκαλώ στη συνεδρίαση 5/2021  του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου στο Λιμάνι της Ίου 26-02-2021 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
 2. ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ Δ.Λ.Τ. ΙΟΥ».
 3. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.
 4. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.
 5. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΟΥ».
 6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14/2021 ΔΛΤ ΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ «ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΟΥ

ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Share