ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Για συνεδρίαση του Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου

ΠΡΟΣ: τους  συμβούλους  κ.κ.

 1. Μπουζαλάκο Θεοδόσιο
 2. Σακιριανό Ιωάννη Εκπρόσωπο Λιμεναρχείου Ίου
 3. Βαλμά Ουρανία
 4. Μπάτσαλη Ιωάννη
 5. Αστρατσανάκη Καλλιόπη
 6. Ρούσσο Ιάκωβο
 7. Ρούσσου Ευαγγελία
 8. Πατηνιώτη Ιωάννη
 9. Μάκκα Οδυσσέα
 10. Παπαδοπούλου Ευθαλία
 11. Γουόρκ Ανδρέα-Θεόδωρο
 12. Ψαρομήλιγκο Γεώργιο
 13. Μαράκη Βασίλειο
 14. Αρσενικό Νικόλαο

Σας προσκαλώ στην 3/2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου στο Λιμάνι της Ίου 08-02-2021 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020.
 3. ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ Κ. ΧΑΛΑΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΗΣ.
 4. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΗ».
 5. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΣΙΚΙΝΟ».
 6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΦΗΣ».
 7. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΑ ΙΟΥ».
 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13/2021 ΔΛΤ ΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ «ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
 9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14/2021 ΔΛΤ ΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ «ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΟΥ

ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Share