Ο Δήμος Ιητών ανακοινώνει ότι την  Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 και ώρα 09:00 θα προβεί στην κλήρωση για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις δημοτικές υποδομές του Δήμου Ιητών» προϋπολογισμού 320.000,00 € με το ΦΠΑ 24%.

Share