Διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης  μελών επιτροπής μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ. για τις “Μελέτες τοπογραφίας – Τοπογραφικά διαγράμματα Δήμου Ιητών” στις 19-07-2018, ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο της νήσου Ίου.

Share