Ο Δήμος Ιητών διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ – ΧΩΡΑΣ Ν. ΙΟΥ» εκτιμώμενης άξιας 641.522.99€ ( χωρίς Φ.Π.Α) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’147). Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών: Κατηγορία Υδραυλικών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.): 628.944.11€

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα του διαγωνισμού:

03 Entypo Prosforas

07 Texniki Perigrafi

08 Proypologismos

B TEYD

perilipsi_Diakirixi_agogou_ME ADA

04 Timologio

Share