Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε  τα αρχεία της Μελέτης Οδοποιίας σε μορφή pdf.

Ios – Kalamos Τυπικες Διατομες

Texniki_Ekthesi_Final

Xartis_1

Xartis_2

ΙΟΣ – Κάλαμος Διατομές-A0 1_200 (2)

ΙΟΣ – Κάλαμος Διατομές-A0 1_200 (3)

ΙΟΣ – Κάλαμος Διατομές-A0 1_200 (4)

ΙΟΣ – Κάλαμος Διατομές-A0 1_200

ΙΟΣ – Κάλαμος Μηκοτομή Επικλήσεις-A0 1_1000

ΙΟΣ – Κάλαμος Οριζοντιογραφία-A0 1_500 (2)

ΙΟΣ – Κάλαμος Οριζοντιογραφία-A0 1_500 (3)

ΙΟΣ – Κάλαμος Οριζοντιογραφία-A0 1_500 (4)

ΙΟΣ – Κάλαμος Οριζοντιογραφία-A0 1_500

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε  τα αρχεία της Γεωλογικής Μελέτης σε μορφή pdf.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗ tel 1

GEOL_MAP_Tel_1

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της Περιβαλλοντικής Μελέτης σε μορφή pdf.

web Κείμενο

web Παράρτημα Γ (1,2)

web Παράρτημα Γ (4,5)

web Παράρτημα Γ (3)

web Παραρτήματα Α & Β

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share