Στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας του έργου «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «GR02 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του ΧΜ ΕΟΧ, 2009-2014, με Φορέα Υλοποίησης τον Δήμο Ιητών, διοργανώνεται την Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017, στο νησί της Ίου, σχετική ημερίδα δημοσιότητας.

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ_πρόσκληση

Share