Το έργο αφορά στην κατασκευή των απαραίτητων υδραυλικών και Η/Μ έργων για τη λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης του δήμου Ιητών.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα τέυχη του διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αφαλάτωσης Ίου 20170116

Γ.Σ.Υ. Αφαλάτωσης Ίου

Ε.Σ.Υ. Αφαλάτωσης Ίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ.docx

Προϋπολογισμός Αφαλάτωσης Ίου 20161129

Τ.Σ.Υ. Αφαλάτωσης Ίου 20161209

Τεχνική Περιγραφή Αφαλάτωσης Ίου 20161209

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 4412.doc ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Share