Ελληνικό Logoeeaypen-GR-

Τμηματική ένταξη νέων σταθμών τηλεμετρίας και συστημάτων μέτρησης υπ. χλωρίου και αυτόματης χλωρίωσης δεξαμενών Ύδρευσης στο SCADA ύδρευσης του Δήμου Ιητών.

IMG_20170224_202506

Share