Ελληνικό Logo ypen-GR- eea

Έχει πλέον τεθεί σε λειτουργία τμήμα του έργου και συγκεκριμένα οι σταθμοί τηλεμετρίας των γεωτρήσεων “Επάνω Κλίμα” και “Αγίας Άννας” καθώς και τα συστήματα μέτρησης υπ. χλωρίου και αυτόματης χλωρίωσης των δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου Ιητών.

IMG_20170117_154430      IMG_20170210_132048

Σταθμός τηλεμετρίας Γεώτρησης “Επάνω Κλίμα”

IMG_20170117_154430

Σταθμός Τηλεμετρίας Αυτόματης χλωρίωσης Δεξαμενής ύδρευσης Ελικοδρομίου

IMG_20170210_132039

Όργανο μέτρησης υπ. χλωρίου δεξαμενής ύδρευσης Ελικοδρομίου

IMG_20170210_132048

 

Share