Ο Δήμαρχος Ιητών

Προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την  προμήθεια ηλιακών φωτιστικών προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%

Έντυπα διαγωνισμού:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

Share