Προμήθεια ηλιακών φωτιστικών

Ο Δήμαρχος Ιητών Προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την  προμήθεια ηλιακών […]