Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης δικαιολογητικών για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση χωματόδρομων»

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης δικαιολογητικών για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση χωματόδρομων»