Διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης  μελών επιτροπής μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ. για τις “Μελέτες τοπογραφίας – Τοπογραφικά διαγράμματα Δήμου Ιητών” […]