ΕΥΣΠΕΔ – eea grants – Δημοσιότητα – Information and Publicity
Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμοι

Όλοι οι τελευταίοι διαγωνισμοί

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΪΤΗ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΪΤΗ»

«ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ»

«ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «κάτω των ορίων» για την […]

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΪΤΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΪΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ

Share