ΕΥΣΠΕΔ – eea grants – Δημοσιότητα – Information and Publicity
Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμοι

Όλοι οι τελευταίοι διαγωνισμοί

«ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ»

«ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «κάτω των ορίων» για την […]

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΪΤΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΪΤΗ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και μικροεπισκευών στα κτίρια του μουσείου Γαΐτη»

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Εργασίες […]

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ

Share