ΕΥΣΠΕΔ – eea grants – Δημοσιότητα – Information and Publicity
Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμοι

Όλοι οι τελευταίοι διαγωνισμοί

Ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ιητών, Κυκλάδων»

Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «άνω των ορίων» για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης […]

Ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια τριών φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη ώσμωση δυναμικότητας 360 m3/ημέρα η κάθε μία»

Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «άνω των ορίων» για την «Προμήθεια τριών φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με […]

Διακύρηξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ιητών

Ο Δήμος Ιητών προκυρήσει ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια  2 οχημάτων ( κλειστού ημιφορτηγού και ανοιχτού διευρυμένης καμπίνας ). Εδώ […]

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ

Share